Esileht » Privaatsustingimused

Privaatsustingimused

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

 • Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.
 • Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.
 • Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
 • Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

Klientide isikuandmete töötlemine

Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

 • Ees- ja perekonnanimi
 • Telefoninumber
 • E-posti aadress
 • Kohaletoimetamise aadress
 • Arvelduskonto number
 • Maksekaardi detailid

Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja.

Andmesubjekti õigused

 • Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.
 • Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
 • Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
 • Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
 • Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil beebibliss@gmail.com
 • Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

BabyBliss OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid, et tagada kliendi andmete täielik privaatsus. Juurdepääs andmetele on ainult volitatud isikutel.

E-poes ostu sooritamisega olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Kliendi andmete eest vastutab BabyBliss OÜ. Küsimuste korral palume ühendust võtta beebibliss@gmail.com

Shopping Cart